Tisková zpráva k rozsudku o nezákonném zásahu Policie ČR dne 29. března 2016, spočívajícím ve vynuceném sejmutí vlajky Tibetu a Tchaj-wanu

Vážení spoluobčané,

při návštěvě čínského prezidenta v březnu 2016 vstoupila do naší kanceláře Policie ČR a nezákonně nás nutila z oken naší kanceláře odstranit vyvěšenou vlajku Tibetu a Tchaj-wanu. Důvodem měla být údajná bezpečnostní rizika. Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2017 sp.zn. 6 A 92/2016 potvrdil, že tento zásah byl nezákonný, stejně jako zákaz pořizování záznamu o celém zásahu. Tento rozsudek je pravomocný a závazný. Na tom nemůže nic změnit ani Ministerstvem vnitra podaná kasační stížnost.

Rozhodnutí soudu vítáme.

Věříme, že rozhodnutí může sloužit jako precedent do budoucna, který se promítne do policejní praxe a také do vědomí občanů. Doufáme, že policie bude do budoucna odolnější vůči politickým tlakům a že ani političtí představitelé nebudou Policii ČR takovýmto tlakům vystavovat.

Chtěli bychom tímto ministra vnitra a policejního prezidenta požádat o omluvu za tento nezákonný zásah. Za adekvátní formu omluvy a nápravu způsobeného zásahu do svobody projevu bychom považovali vyvěšení tibetské vlajky na budovu ministerstva či policejního prezidia v rámci kampaně Vlajka pro Tibet dne 10. března 2018.

Dále ve veřejném zájmu a jménem veřejnosti žádáme ministra vnitra a policejního prezidenta o sdělení, zda a jaká opatření budou přijata, aby se podobným selháním policie pro příště předešlo.

Soud neměl možnost zabývat se do hloubky motivy zásahu, nemohl se ani vyjadřovat k dalším podobným incidentům (např. výzvy k odstranění vlajek na FAMU, v uzavřené pasáži OASIS, galerii Vltavín aj.), neboť předmětem projednávání byla pouze jedna konkrétní kauza. Přesto je zřejmé, že podobných případů, jak byl ten náš, byla celá řada a na více různých místech.

Cítíme velkou společenskou potřebu pokusit se objasnit pozadí těchto událostí, jejichž důsledkem bylo omezení ústavně garantované svobody projevu ze strany policie. Při četnosti těchto zásahů pokládáme v podstatě za jisté, že k nim muselo dojít na základě pokynu, jehož vydání bylo ovšem nezákonné. Pokynu, který musel být vydán plošně, z nejvyšších míst, a dosti možná z Pražského hradu. Ne-li z Pražského hradu, pak zcela jistě v jeho zájmu coby hostitele čínské delegace.

Podáváme proto prostřednictvím našeho právního zástupce, JUDr. Roberta Kučery, Vrchnímu státnímu zastupitelství trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Dřívější zahraniční politika České republiky, která kladla důraz na dodržování lidských práv, nám přišla přiměřená a hodná země, která sama prošla totalitní zkušeností. Odklon od této politiky k takové, která se bez patrných přínosů snaží upřednostnit ekonomické zájmy a zároveň se k zemím s deficity v oblasti lidských práv chová servilně, vnímáme jako nedobrý.
Za zcela alarmující ale považujeme situaci, kdy by tato vládní politika měla být policií povyšována nad ústavně garantovaná práva svobody projevu. Nemáme-li se vrátit do totality, je třeba tyto excesy vyšetřit.

V Praze dne 23. ledna 2018

Ladislav Pelcl, Martin Maloš

Ke stažení: tato tisková zpráva v PDF | rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2017 sp.zn. 6 A 92/2016 | žádost o omluvu ministra vnitra a policejního prezidenta | podané trestní oznámení